Svet-Stranek.cz
osobní stránka
VÝTVARKA

ROZŠÍŘENÉ STUDIUM:osobní stránka

ROZŠÍŘENÉ STUDIUM

Zde informace pro žáky rozšířeného studia.

Pracovní skupina: Čt: 16.45-19.00

Žáci: Ema D., Pája J., Anna K., Kristýna O., Markéta S., Nikol S., Eliška M., Irena K.
konec ledna-konec května


výuka bude probíhat ve dvou fázích (viz níže). V průběhu mohou nastat i různé modifikace a to včetně návštěv výstav, proto si hlídat případné změny:


1. Individuální tvorba: součástí PLÁN PRÁCE a jeho konzultace: 

Obsah: 1. Definovat CÍL PRÁCE - tzn. jaký bude výstup

            2. PLÁN PRÁCE - rozepsat si, jednotlivé kroky vedoucí

               k cíli (leden - konec května)


2. DĚJINY UMĚNÍ: zaměření: obrazová analýza a kompozice obrazu

- s sebou pravidelně Obrazový deník 

 

                       DÚ (1.pol.): PREZENTACE DO DĚJIN UMĚNÍ: zprac. v power pointu a převedená do Pdf: základní charakteristika, důležití výtvarníci a stěžejní umělecká díla - prosím o respektování přiděleného termínu prezentace!!!

Témata a datum prezentace:

1. Románská umění a Gotické umění: Anička K. - 31. října

2. Renesance: Eliška M. - 7. listopadu

3. Baroko a rokoko: Ema D. - 14. listopadu

4. Klasicismus a empír. Romantismus a realismus: Nikol S. - 

    21. listopadu

5. Impresionismus, neoimpresionismus a post-

    impresionismus: Pája J. - 28. listopadu

6. Umění konce 19.st. a poč. 20.st.- od symbolismu po naivní 

    umění: Markétka S. - 5. prosince

7. Malířství mezi válkami: Irča K. - 12. prosince

8. Nefigurativní malířství, některé výtv.směry 2.pol. 20.st., 

    významné tendence v architektuře: Kristýnka O. - 

    odevzdá 12. prosince a odprezentuje 9. lednaVOLBA ŠKOLY A  PRŮBĚŽNÁ PRÁCE NA PORTFOLIU

Založení portfolia a průběžná práce na portfoliu: 

Portfolio by mělo obsahovat:

1. originální práce - převážně drobnější plošné tvorby a studie

2. nafocená práce - rozměrnějšího charakteru, prostorové/objektové

Každá práce musí obsahovat ze zadu jméno autora, název díla, techniku, dataci.

Prostorové práce musí být nafocené ze všech důležitých úhlů.

Práce je vhodné řadit dle tematických celků.


Výběr střední umělecké školy a konkrétního oboru: Ty, které se tento rok budou hlásit na střední uměleckou školu, mi nahlásí školu a obor, na který se budou chtít hlásit. Př. škol: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, SUPŠ Uherské Hradiště, Střední škola umělecká a průmyslová Hodonín, Střední škola Strážnice a Vyšší odborná škola grafická Jihlava. Samozřejmě může být i jiná - jsou např. i Gymnázia zaměřená umělecky (Brno).

návštěvníků stránky
celkem62 582
tento týden77
dnes38