Svet-Stranek.cz
osobní stránka
VÝTVARKA

VÝVĚSKA VÝTVARKY:osobní stránka

VÝVĚSKA VÝTVARKY

Výtvarka: kresba, malba, grafika, modelování/keramika, kombinované techniky, fotografie, prostorová a akční tvorba, dějiny umění, návštěva muzeí a galerií, odborné výjezdy za kulturou

Pedagog: Mgr. Andrea Vašíčková
Kontakt: viz Případné dotazy a vzkazy

Vážení rodiče, vítám Vás na těchto stránkách, které, jak doufám, budou sloužit k lepší komunikaci mezi námi.

ŠKOLNÍ ROK 2019/20


Vážení rodiče,


na výroční schůzi SRPDŠ dne 31. října 2019 byl shromážděním schválen příspěvek na činnost pro školní rok 2019/20 ve výši 150,-kč na žáka.


Pokud navštěvuje školu několik sourozenců, platí příspěvek pouze jeden. Příspěvek prosím uhraďte v hotovosti proti potvrzení u třídního učitele do 19.12.2019.


Výtěžek z těchto příspěvků je využíván k úhradě nákladů na akce, které škola nemůže hradit ze svého rozpočtu. Jde o návštěvy koncertů, účast v soutěžích, které neorganizuje MŠMT ČR, dále pak na dárky absolventům jednotlivých oborů ZUŠ a žáků na vánočních besídkách.


Děkujeme Vám za pochopení a přízeň.

Lenka Buchtová

předsedkyně výboru SRPDŠZákl. INFORMACE:

 

1. Školní řád: všichni rodiče by měli být obeznámeni se školním řádem

http://www.zusbreclav.cz/data/uploads/obr/DOKUMENTY/skolnirad.pdf 

2. Omlouvání žáků: omluvenky prosím zasílat především přes izuš nebo dle nutných okolností- pokud možno včas a před začátkem výuky. Dále žáka je nutné omlouvat dle pravidel šk.řádu.

3. Změna e-mailu: používám nový e-mail (viz případné dotazy a vzkazy), proto pište případné dotazy na něj. Starou e-mailovou adresu budu v budoucnu rušit.

4. Výtvarné práce z minulého školního roku: někteří žáci mají z minulého školního roku ještě nevyzvednuté práce. Prosím o jejich vyzvednutí.
návštěvníků stránky
celkem59 891
tento týden58
dnes3