Svet-Stranek.cz
osobní stránka
VÝTVARKA

PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21:osobní stránka

PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Rozdělení žáků do skupin:
Žáci 5-6 let – přípravné studium a 7-9 let mladší žáci: v těchto skupinách si žáci budou zkoušet různé techniky a postupně se seznamovat s problematikou výtv.oboru.
Starší žáci nad 10 let – možnost volby skupiny dle zaměření (žáci nahlašují na konči školního roku a noví žáci jsou přiřazeni dle volných míst ve skupinách): skupiny zaměřené na plošnou tvorbu (kresba, malba, grafika, kombinované techniky) s drobným zapojením prostorové či objektové tvorby a skupiny zaměřené na prostorovou a objektovou tvorbu (práce s různými materiály apod., návrhová kresba, malba, akční a experimentální malba).
Rozšířené studium – pro vybrané žáky s hlubším zájmem o výtvarný obor.

ROZVRH SKUPIN  2020/21


ÚTERÝ

14.00-16.30

Mladší žáci: do 10 let

ÚTERÝ

16.45-19.00

I.(II.)stupeň zákl.studia:

Program: Sny, iluze a realita -

VIZE BUDOUCÍ 

STŘEDA

15.00-17.30

I.(II.)stupeň zákl.studia: 

Program: Sny, iluze a realita -

JAZYK OBRAZŮ

ČTVRTEK

14.00-16.30

Mladší žáci: do 10 let

ČTVRTEK

16.45-19.00

Rozšířené studium

PÁTEK

14.00-16.30

I.(II.)stupeň zákl.studia :

Program: Sny, iluze a realita -

VIZE BUDOUCÍ 

PÁTEK

16.45-19.00

I.(II.)stupeň zákl.studia:

Program: Sny, iluze a realita -

JAZYK OBRAZŮ

 


PROGRAM A SEZNAM POMŮCEK PRO MLADŠÍ ŽÁKY/také přípravné studium/:

Zákl.informace k programu: Základem je plošná (malba, kresba, grafika,…), prostorová (keramika,…), objektová (práce s různým materiálem) tvorba a častější střídání tématických celků. Součástí je naučit se umět dívat kolem sebe,prožitek z tvorby, seznamování se s výtvarnými prostředky a experiment a nahlédnutí do výtvarné kultury.

Základní seznam pomůcek:

a) Žák do výtvarky bude mít kufřík  se jmenovkou (nebo jiný úložný prostor) pro výtvarné pomůcky - dobře uzavíratelný (sourozenci společný), přezůvky a převlečení, ručník. Kufřík s výtvarnými pomůckami, ručník a přezůvky si žák může nechávat v učebně/šatně.Převlečení si bude nosit s sebou. Všechny výše uvedené položky bude mít žák čitelně podepsané.

b) umyvatelný ubrus na stůl (rozměry – cca 1 m x 80cm), hadříky (menší, nastříhané),houbičky,štětce (štětinové/na temperu/ - min. 6 ks a vlasové /na vodovky/ – min. 6 ks, velikosti od 0 po 20 a více;nekupujte štětce, které línají!!!), velká umělohmotná paleta,

akvarelové barvy (vodové barvy nebo anilinky), tempery, pastelky, barevné fixy,černý fix, tužky (měkké a tvrdé), voskové pastely (nejméně 24 odstínů), guma a plastická guma, strouhátko, nůžky


PROGRAM A SEZNAM POMŮCEK PRO PLOŠNOU TVORBU: SNY, ILUZE,REALITA - JAZYK OBRAZŮ:

Zákl.definice programu:Sny jsou nekonečným inspiračním zdrojem mnoha umělců, protože ve snech jsou skryté touhy, přání, vize, ale i strachy. Člověk je tvořivou bytostí, která díky vizím se posouvá dál. Hlavní téma tohoto školního roku bude tedy spjaté se sny a iluzemi, které se prolínají do reality a samou realitu přetváří. Součástí bude i náhled do výtvarných směrů a skupin, které byli touto sférou silně ovlivněni. Pracovat budeme s jazykem obrazů a se snovými symboly a součástí toho bude vytvoření vlastního deníku snů. Pohybovat se budeme převážně v plošné tvorbě – různá škála malířských a grafických technik, práce s koláží apod. A protože se budeme zabývat iluzemi a realitou, tak si v rámci studijní kresby vezmeme na mušku perspektivu – nesmíme totiž zapomínat, samotné zobrazení prostoru v plošné tvorbě je práce s iluzí.

Základní seznampomůcek:

a) Žák do výtvarky bude mít kufřík se jmenovkou (nebo jiný úložný prostor) pro výtvarné pomůcky - dobře uzavíratelný (sourozenci společný),přezůvky a převlečení, ručník. Kufřík s výtvarnými pomůckami, ručník a přezůvky si žák může nechávat v učebně/šatně. Převlečení si bude nosit s sebou. Všechny výše uvedené položky bude mít žák čitelně podepsané.

b) Budeme se věnovat hodně malbě –žák si volí barvy dle zájmu: kvalitní temperové barvy, olejové barvy, akrylové barvy, akvarelové barvy, pastely…, dle toho širokou škálu vhodných štětců(vlasové na akvarelovou malbu, štětinové na pastozní malbu), palet (preference velkých, plastové – na temperu, akryl,…, dřevěné – vhodné na olej, keramické –na tuš apod.). Na škole mám čínské tuše - možnost se věnovat tušové malbě. Dále je fajn mít větší množství na menší kousky nastříhaných hader, kuchyňských houbiček, k alternativní malbě staré kartáčky na zuby apod. Kdo má zájem o malbu na plátno, tak si pořídí vlastní plátna.

c) Ke studijní kresbě – široká škála tužek (H, HB, B)

d) Další pomůcky: kvalitní násadka na redispero, propiska,nůžky, gumy, strouhátko, velký a pevný ubrus, kroužkový záznamník A5 (na zápisky)

e) vlastní sada rydel na linoryt

g) doporučuji,ale je to dobrovolné – dřevěná deska na napínání papíru A2 – bude pečlivě podepsaná a používat ji bude pouze vlastník desky (jinak jsou na škole na zapůjčení, ale ne moc v dobrém stavu)

h) složka na kresebné a malířské práce v různých formátech od A3 po A1 –dobrovolné – hlavně pro ty, kteří si chtějí v rámci studia přenášet práce

 

 PROGRAM A SEZNAM POMŮCEK PRO PROSTOROVOU A OBJEKT. TVORBU:  SNY, ILUZE, REALITA - VIZE BUDOUCÍ:

Program: Sny jsou nekonečným inspiračním zdrojem mnoha umělců, protože ve snech jsou skryté touhy, přání, vize, ale i strachy. Člověk je tvořivou bytostí, která díky vizím se posouvá dál. Hlavní téma tohoto školního roku bude tedy spjaté se sny a iluzemi (stejně jako u programu pro skupiny zaměřené na plošnou tvorbu), které se prolínají do reality a samou realitu přetváří. Součástí bude i náhled do výtvarných směrů a skupin, které byli touto sférou silně ovlivněni a protože se budeme zabývat iluzemi a realitou, tak si v rámci studijní kresby vezmeme na mušku perspektivu – nesmíme totiž zapomínat, samotné zobrazení prostoru v plošné tvorbě je práce s iluzí. Jedním z hlavních výstupů budou dva velké objekty reflektující vizi podoby měst ve vzdálené budoucnosti,které budou společným dílem skupiny a jejíchž vrcholem bude konečná,propojující instalace na výstavě výtvarného oboru. Do individuálních prací by se měl promítnou osobní náhled a vlastní výběr vhodného materiálu a naťukneme si experimentální malbu.

Základní seznam pomůcek:

a) Žák do výtvarky bude mít kufřík se jmenovkou (nebo jiný úložný prostor) pro výtvarné pomůcky - dobře uzavíratelný (sourozenci společný),přezůvky a převlečení, ručník. Kufřík s výtvarnými pomůckami, ručník a přezůvky si žák může nechávat v učebně/šatně. Převlečení si bude nosit s sebou. Všechny výše uvedené položky bude mít žák čitelně podepsané.

b) různý odpadový materiál (plast apod., nepodléhající hnilobným procesům) a staré předměty dle uvážení a potřeby

c) SBÍRÁME:BATERIE, POČÍTAČOVÉ A KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTKY, PLECHOVKY – čím více, tím lépe!!!

d) Ke studijní kresbě – široká škála tužek (H, HB, B)

e) Dále (a dle potřeby): propiska,gumy, strouhátko, pravítko, kružítko, velký a pevný ubrus, ručník, hadřičky,houbičky, kroužkový záznamník A5 (na zápisky), popřípadě tvrdé, štětinové štětce (na velkoformátovou, pastózní malbu) a špachtle, paleta (dřevěná a umělohmotná), součástí mohou být i pomůcky z minulých školních let– např. dláta a další nástroje na dřevo (řezbářská sada),…

 

PROGRAM A SEZNAM POMŮCEK PRO ROZŠÍŘENÉ STUDIUM:

Program: Dějiny umění, studijní tvorba, individuální tvorba

Základní seznam pomůcek:

1. Pomůcky dle zvoleného programu pro základní studium

2. Pomůcky si dále doplňte dle potřeby dle základního seznamu pomůcek pro mladší žáky

3. Učebnice:„Kapitoly z dějin výtvarného umění“ –Vladimír Prokop; kroužkový pořadač na vkládání papírů A4 (polypropylenový) na Obrazový deník (týká se nových žáků, žáci, co už chodí, ho mají založený), psací potřebyZAŘAZENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN PROBĚHNE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

návštěvníků stránky
celkem69 768
tento týden56
dnes22